Steun ons

Omdat het Gasthuis geen AWBZ-instelling is, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van giften van particulieren, fondsen en bedrijven.

Het Gasthuis is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Dit staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn en dat het Gasthuis geen belasting hoeft te betalen over uw gift.

Wilt u een bijdrage overmaken naar het Gasthuis, dan kan dat naar rekening NL75INGB0008239693 t.n.v. Stichting Gasthuis Groningen.

Afbeelding bij Steun ons